Koncernen

Här presenteras resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för kommunkoncernen Helsingborg med tillhörande noter. Mer ekonomisk information om koncernen och bolagen som ingår i denna hittar du inom ämnesområdet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.

Foto: Ulla Alderin

Foto: Ulla Alderin