Staden

Här presenteras resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Helsingborgs stad med tillhörande noter. Du hittar också driftsredovisning, investeringsredovisning samt särredovisning av den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten. Avslutningsvis har vi revisionsberättelsen för 2016.

Foto: Niklas Lydeen

Foto: Niklas Lydeen