Investeringsredovisning

Investeringsredovisning 2016, mnkr

 InvesteringsutgifterInvesteringsbidragNettoinvestering
Summa skatte- och avgiftsfinansierat1 036,0103,3932,7
Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden19,70,027,8
Vård- och omsorgsnämnden8,70,08,7
Stadsbyggnadsnämnden228,77,9220,7
Arbetsmarknadsnämnden1,70,01,7
Socialnämnden3,60,03,6
Idrotts- och fritidsnämnden8,10,00,0
Kulturnämnden4,40,04,4
Fastighetsnämnden580,063,5516,5
Miljönämnden0,10,00,1
Överförmyndarnämnden0,30,00,3
Kommunstyrelsen15,80,015,8
Kommunstyrelsen - stadsgemensamt---
Stadsrevisionen0,00,00,0
Summa skattefinansierat871,171,5799,6
Vatten- och avloppsverk164,931,8133,1
Summa avgiftsfinansierat164,931,8133,1

Större enskilda investeringar 2016, mnkr

 InvesteringsutgifterInvesteringsbidragNettoinvestering
Projekt
Olympia, om- och tillbyggnad157,30,0157,3
Gustavslund, ny skola65,9-0,165,8
Kajer i Oceanhamnen23,70,023,7
Toftahallen, nybyggnad23,50,023,5
Kattarps LSS-boende, nybyggnad22,00,022,0
Husensjöskolan, tillbyggnad20,30,020,3
Relining HL Helsingborg20,30,020,3
Kungshult, nybyggnad16,3-8,87,5
Helsingborgsexpressen16,20,016,2
P-Hus Hummern, ombyggnad14,10,014,1
Västergårdshallen, nybyggnad13,10,013,1
Sankt Jörgen, renovering12,70,012,7
Drottning H Park etapp 29,90,09,9
Filbornaskolan, paviljonger9,90,09,9
Drottninghögsskolan, ombyggnad av kök, entré och administration9,30,09,3
Övertäckning av reningsverket8,90,08,9