Ekonomi

Här beskriver och analyserar vi ekonomin – stadens, de kommunala bolagens och koncernens. Vi berättar vad skattepengarna används till, hur vår finansiering är uppbyggd och vi presenterar förslaget till hur 2016 års resultat ska disponeras.

Foto: Anna Alexander Olsson

Foto: Anna Alexander Olsson