Inledning

Här får du som läsare en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision Helsingborg 2035. Visionen är en ledstjärna och genomsyrar allt arbete som görs idag inom staden. Därefter har kommunstyrelsens ordförande ordet och berättar om det gångna året. Här i inledningen finns också en resumé över intressanta händelser under året samt en jämförande sammanställning över de senaste fem åren.

Foto: Peter Brinch

Foto: Peter Brinch