Året som gått – stort och smått 2016

Avtal om en expressbusslinje mellan Dalhem och Råå, stadsfesten Hx på Söder och en jobbmässa som vi arrangerade tillsammans med Helsingör. Det är tre exempel på allt det som Helsingborgs stad gjorde 2016. Men listan är naturligtvis mycket, mycket längre än så. Här lyfter vi fram något av det som fick mest uppmärksamhet 2016.

1. Foto: Per-Anders Hurtigh 2 Foto: Niklas Lydeen 3. Foto: Göran Svensson