Januari-februari-mars

  • I januari antog kommunfullmäktige Helsingborgs livskvalitetsprogram, ett styrdokument som rör både folkhälsa och miljö.
  • Helsingborgs stad och Region Skåne undertecknade ett avtal om Helsingborgsexpressen, en satsning på spårvagnsliknande bussar med hög kapacitet mellan Dalhem och Råå. De första förberedelserna startade under hösten vid Landskronavägen.
  • Helsingborgs Hamn placerade ut en strömboj i Öresunds vatten. Strömbojen visar realtidsdata över sundets vattenförhållanden och satsningen är en viktig pusselbit i arbetet med att ta emot större fartyg och därmed öka hamnens konkurrenskraft.
  • I februari tecknade Öresundskraft och Kemira ett förnyat, tioårigt avtal om leveranser av restvärme från Kemira. Avtalet bidrar till att Öresundskraft kan erbjuda sina kunder trygg tillgång på fjärrvärme till konkurrenskraftiga och stabila priser, samtidigt som Kemira får användning av en restprodukt. Restvärmen från Kemira motsvarar uppvärmning av cirka 19 000 villor om året.

Helsingborgsexpressen ska gå mellan Dalhem och Råå.  Foto: Per-Anders Hurtigh