Juli-augusti-september

  • Helsingborgs stad fick utmärkelsen Årets tillväxtkommun 2016 med motiveringen att vi driver utvecklingen framåt genom digitalisering, nytänkande och innovationer.
  • I augusti beviljade stadsbyggnadsnämnden bygglov för hotell- och kongressanläggning på Ångfärjetomten.
  • Helsingborgs stad blev medlem i Icorn (International cities of refuge network), ett nätverk med cirka 50 städer som erbjuder skydd till utsatta konstnärer och författare. I november kom Helsingborgs första fristadsstipendiat.
  • Helsingborgs stad och Sverigeförhandlingen tecknade en överenskommelse som innebär stora satsningar på cykel- och kollektivtrafik. Staten kommer att finansiera en del av satsningen.
  • Den 22 augusti meddelade Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) att två prover visade att det fanns otjänligt dricksvatten i Helsingborg. Invånare och företag i norra delarna av staden samt i Höganäs fick koka sitt vatten innan användning i fem dagar.
  • Helsingborg Arena och Scen AB arrangerade för andra året Helsingborgs stadsfest Hx, denna gång huvudsakligen förlagd i stadens södra centrala delar. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd bland annat på konserter med Timbuktu, Daniel Adams-Ray och The Sounds men också ett stort antal prova på-aktiviteter med föreningslivet.
  • Helsingborgs Hamn investerade i en ny mobilkran till containerhamnen, vilket ökar både kapaciteten och flexibiliteten inom containerhanteringen. Den nya kranen är miljöanpassad och kommer främst att drivas med el.

Helsingborgs stad mottager utmärkelsen Årets tillväxtkommun. Foto: André de Loisted