Oktober-november-december

  • Femtusen personer besökte den dansk-svenska jobbmässan Tura till jobbet som staden arrangerade tillsammans med bland annat Helsingörs kommun. Mässan genomfördes i både Helsingborg och Helsingör.
  • Projektet Mötesplats och information startade under hösten ett servicekontor på Söder. Kontoret vänder sig till nyanlända invånare och bemannas av personal från både kommunen och andra myndigheter. Syftet är att förenkla de nyanländas första kontakt med olika myndigheter och bidra till att de snabbare kommer i arbete eller studier.
  • Vi vill att de som kommer i kontakt med oss ska kunna påverka hur vi arbetar. Därför satte arbetsmarknadsförvaltningen ihop en grupp som består av både anställda och vanliga helsingborgare. Gruppen ska diskutera och ge förslag på förbättringar, det kan till exempel handla om att göra e-tjänster och blanketter lättare att förstå eller att lämna synpunkter på vårt arbete. Även socialförvaltningen  involverade sina klienter och drog nytta av deras erfarenheter när de utvecklade förvaltningens tjänster.
  • Ett nytt LSS-boende öppnade i Kattarp. Byggnaden består av två flyglar i ett plan med sex lägenheter i vardera flygel och gemensamma utrymmen såsom allrum med utgång till en uteplats.
  • Fullmäktige antog Helsingborgs första kulturprogram. Det pekar ut mål och riktning för den offentligt drivna kulturen fram till 2020.
  • Toftahallen i Ödåkra stod färdig. Toftahallen är den första lokalen som är projekterad och byggd med stöd av Sunda hus-modellen. Det innebär att man gjort aktiva miljöval när man valt byggmaterial.
  • Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) införde priset Årets sopa – ett pris som belyser frågan om hur vi kan skapa en hållbar länk mellan konsumtion och avfallshantering genom att lyfta produkter som inte håller måttet. Tanken med priset är att göra inköpare, producenter och konsumenter uppmärksamma på goda respektive dåliga konsumtionsval och stimulera till mer cirkulära och återvinningsbara produkter.

Återvinningscentralen i Helsingborg. Foto: Rickard Johnsson, ccby-ncnd.