Helsingborg och omvärlden

Här hittar du information och statistik om Helsingborg och vår omvärld. Du kan läsa om hur vi arbetar för våra invånares livskvalitet och hur kvaliteten i våra tjänster står sig jämfört med andra kommuner. Du hittar information om sådant i vår omvärld som påverkar oss och som vi måste förhålla oss till i vår verksamhet. Läs även om hur vi arbetar mot framtiden och stadens vision Helsingborg 2035.

Foto: Anna Alexander Olsson

Foto: Anna Alexander Olsson