Mot framtiden

Studiecirkel i biodling med stöd av Visionsfonden. Foto: David Lundin

För att lyckas nå Helsingborgs vision till 2035 och skapa livkvalitet för alla krävs att vi tänker nytt och samarbetar på nya sätt. Under 2016 testade vi nya arbetsmetoder som innebar att helsingborgarna och näringslivet kunde vara med och bidra. Vi fortsatte också att samarbeta med andra, till exempel våra grannkommuner, inom Greater Copenhagen samt med EU, Region Skåne och Sverigeförhandlingen. Det ledde bland annat till att ombyggnationen på Drottninghög kunde starta utan överklaganden samt att 77 danska kommuner nu uttalat att de prioriterar HH-förbindelsen.

Medskick

Inför 2016 fick stadens medarbetare följande tre medskick av stadsdirektören:

Lär varje dag – lär hela livet
Lärande sker varje dag genom hela livet där vår samlade kompetens består av både praktiska färdigheter och teoretisk kunskap. Vi lever i en snabbt föränderlig värld som ställer stora krav på omställningsförmåga, nytänkande och kunskapsutveckling. För att motverka utanförskap och bidra till en hållbar samhällsutveckling är det viktigt att vi inom alla verksamheter ger nycklar och stimulerar till ett livslångt lärande. Som ledare och medarbetare i Helsingborgs stad har vi alla ett eget ansvar för att fortbilda oss, och vi förväntas ta till vara alla tillfällen till kompetensutveckling

Tänk internet först – med människan i fokus
Digitaliseringen är ständigt närvarande. I Helsingborg finns snabbt och stabilt internet, som vi fortsätter att bygga ut. Detta ska vi ta vara på och kombinera med andra områden där staden ligger långt framme. Vi måste våga möta utmaningen att genom digitala medel göra livet lättare för alla som bor och verkar i Helsingborg. Genom digitala lösningar använder vi kommunens resurser på ett effektivt sätt och får möjlighet att med staden som plattform verka för att även andra än vi själva skapar nytta för helsingborgarna. För att lyckas med detta måste vi utnyttja internets alla möjligheter. Som medarbetare förväntas vi kunna använda digitala arbetsredskap, varje dag. Vi har redan sett stora effekter med satsningarna på bland annat e-tjänster, öppna data, flippat klassrum och fritt wifi på många platser i staden. Titeln som Sveriges it-kommun 2015 förpliktigar.

Våga testa nytt – förändring blir vinster för alla
Världen förändras allt snabbare och det finns inget facit för många av våra utmaningar. Enda sättet att lära sig hur utmaningarna ska mötas är att testa och börja göra. Genom projekt som DrottningH, Plantera Plantära och Visionsfonden har vi visat att vi vågar testa idéer och tänka nytt. Det ska vi ha med oss både i stora utvecklingsprojekt och i varje möte med våra invånare. Att fortsätta öppna upp våra verksamheter och sudda ut gränser mellan kommunen, invånarna och andra aktörer främjar medskapande och innovation. Det gör oss mer snabbrörliga och ger oss styrka inför framtiden.