Organisation och styrning

Här hittar du information om hur staden är organiserad och hur vi arbetar med styrning av verksamheten, organisationsscheman för staden och kommunkoncernen, presentation av kommunstyrelsen och dess ledamöter samt beskrivning av vårt arbete med HR-frågor.

Foto: Helsingborgs hamn

Helsingborgs Hamn. Foto: Ann-Catrin Elland