Attraktiv arbetsgivare

Bedöms vi som bra idag kan vi bli bäst i framtiden
Vår uppdragsgivare är tydlig, Helsingborg ska vara en attraktiv arbetsgivare. I det begreppet kombineras arbetsgivarens och organisationens vision, uppdrag och mål med arbetsplatsens och medarbetarnas bedömning av arbetsgivaren. Det finns mycket som bekräftar att vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi kan se det i våra mätningar och vi kan höra det i berättelser om oss och av oss:

  • En anställning hos oss erbjuder arbetstillfredsställelse.
  • Vi kan erbjuda kreativa och dynamiska uppdrag.
  • Vi gör det möjligt för våra medarbetare att få balans i livet.
  • Våra ledare stöttar sina medarbetares utveckling och utmanar sig själva i sin egen utveckling.
  • Det vi gör påverkar många.
  • Medarbetare känner att de bidrar till en helhet, att vi gör skillnad tillsammans.
  • Det är meriterande att ha en anställning i Helsingborgs stad i sitt cv.

Men det finns också områden där vi kan bli bättre, och det är viktigt att vi arbetar med dem för att vi även i fortsättningen ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare. Attraktivitet är en färskvara och vi måste ständigt arbeta på att bli bättre. Bara på det sättet kan vi vara en attraktiv arbetsgivare både i dag och i framtiden. Detta är avgörande för att vi ska kunna vara med i konkurrensen om framtidens kompetens.

Medarbetare om sina karriärvägar inom staden
I tre filmer ger tre medarbetare från olika verksamheter sin syn på arbetslivet och reflekterar över hur de kommit dit de är idag.