Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen brukar liknas vid kommunens regering och leder stadens verksamhet. Utöver det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi verkställer kommunstyrelsen också ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen kan även fatta beslut på egen hand.

Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kommunfullmäktige strax efter de allmänna valen vart fjärde år. Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare som deltar när en ordinarie ledamot inte kan närvara. Några av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utses till kommunalråd och arbetar med politik på heltid eller deltid.

Efter kommunvalet 2014 bildar Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet det styrande blocket i Helsingborg. De har tillsammans ledningsansvar för Helsingborgs stad.

Klicka på bilderna nedan för kontaktuppgifter.