Koncernens organisation


1) Ytterligare 3 procent av andelarna i bolaget ägs
indirekt via AB Helsingborgshem.
2) EVereg AB är till 26 procent direktägt av Öresundskraft
AB. Ytterligare 12 procent av bolaget ägs indirekt
via ägarandelen i EVereg intressenter AB, vilket innebär
att Öresundskraft totalt kontrollerar 38 procent av
andelarna i bolaget.