Verksamhet

Här beskriver vi aktiviteter som riktar sig till helsingborgarna och som utförs av staden, stadens bolag eller någon av de kommunala sammanslutningar som Helsingborgs stad deltar i, nämligen Familjen Helsingborg och Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Var och en av stadens nämnder samt koncernens största bolag redogör för verksamheten 2016 och ger sin syn på utvecklingen framöver. Presentationen innehåller även de delar av nämndernas verksamhet som bedrivs i extern regi. Nämndernas mål i nämndstyrkorten presenteras och måluppfyllelsen redovisas per perspektiv. Här lyfter också varje nämnd och bolag fram händelser som på ett bra sätt bidrar till att vi når vår vision Helsingborg 2035.

Foto: David Lundin

Foto: David Lundin