Årets verksamhet

Helsingborgshem kan på flera olika sätt bidra till att skapa attraktiva stadsdelar för många olika  människor, öka variationen och främja rörligheten på bostadsmarknaden.

2016 fyllde Helsingborgshem 70 år. Vi firade jubileet med en konsttävling i våra områden där uppgiften var att med bilder eller foton berätta om vad som är det bästa med stadsdelen där man bor. De vinnande bidragen presenterades vid en vernissage på Kulturhotellet. Intresset var stort, inte minst från barn och unga. Via deras bilder och berättelser lär vi oss både om vad som är bra och vad som behöver utvecklas i våra stadsdelar.

Under 2016 flyttade hyresgäster in i nybyggda bostäder i områdena Isbanan, Parkkvarteret, Fredriksdal, och Maria Gård samt i studentboendet med 160 lägenheter vid Furutorpsgatan. Satsningen på huset för studenternas verksamhet, studentlägenheter och K-fastigheters ungdomslägenheter har gjort att Söder blivit attraktivt för studenter och vi bedömer att det nu finns ett bra utbud av lägenheter till dem.

Genom ett snabbt agerande kunde vi även bidra till att möta stadens behov av bostäder till nyanlända. Vi byggde 28 modullägenheter och avsatte 40 lägenheter av vårt ordinarie bestånd. Vår viktigaste lärdom är att ett väl fungerande och upparbetat sätt att arbeta gemensamt med andra aktörer verkligen lönar sig när det gäller.

Generellt produceras många hyresrätter i Helsingborg, vilket är positivt. Privata företag bygger för samma målgrupp som Helsingborgshem och när vi såg en tendens till ett överutbud av hyresrätter valde vi att koncentrera produktionen till de pågående projekten på Närlunda och Drottninghög tills  marknaden åter är i balans.