Framtid

Helsingborgshem spelar en viktig roll för stadens framtid och utveckling. Som aktiv fastighetsägare bygger, renoverar, förvärvar och säljer vi för ett högre syfte – att skapa attraktiva stadsdelar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara.

Det är viktigt att Helsingborgshem inom de närmaste fem åren på olika sätt bidrar till en balanserad och sund bostadsmarknad. På längre sikt ska vi bli bättre både på att ta tillvara våra hyresgästers idéer och engagemang och utnyttja digitaliseringens möjligheter. Då kan vi ta fram fler tjänster och ge bättre service.

Känner vi till våra kunders behov kan vi också lättare erbjuda bostäder med olika storlekar, planlösningar standard och servicenivå – och därmed i olika prislägen och för olika grupper av människor.