Helsingborgs Hamn AB

Helsingborgs Hamn AB ska bedriva hamn- och stuverirörelse och vara en viktig del i Helsingborgs stads utveckling för invånare och näringsliv. Bolaget ska vidare vara ett konkurrenskraftigt nav för både land- och sjötransporter.

Foto: Felix Gerlach