Framtid

Vi investerar kontinuerligt för att befästa positionen som Sveriges effektivaste containerhamn. Nya arbetssätt, utveckling av medarbetare, förbättrad informationsteknik, investeringar i arbetsmaskiner och utveckling av kajer och terminaler är några av de satsningar som fortsätter skapa hållbarhet och växtkraft i Helsingborg.

Vi bedömer att antalet containrar som hamnen hanterar kommer att växa. Men detta kräver både att vi kan ta emot större fartyg och att vi har fler containerkranar och hanterar containrarna effektivt. Vi fortsätter att investera de kommande åren.

Helsingborgs Hamn samverkar med staden för att på lång sikt frigöra attraktiva ytor nära vattnet där det i så fall kan byggas bostäder och kontorslokaler.  Men att flytta hamnverksamheten kräver både lång framförhållning och stora investeringar.