Framtid

Bolaget har fått stadens uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra Sofiero till ett året runt-besöksmål. Arbetet pågår och kan komma att utmynna i ett antal spännande kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsförslag med avseende på detta framstående besöksmåls programinnehåll, infrastruktur och funktionalitet. I en parallell process har bolaget, med hjälp av bland annat stadsbyggnadsförvaltningen, projekterat byggandet av en bro över Sofieros rhododendronravin. En bro innebär att det där blir utsiktsplatser mot Sofieros kanske mest spektakulära attraktion. Även tillgängligheten ökar.

I april 2017 återinvigs Olympia, som i sin ombyggda skepnad i högre grad än hittills ska kunna fungera som evenemangsarena även för annat än fotboll. Bolaget har fått i uppdrag att utveckla denna del och har därför en dialog med både idrottsförbund och evenemangsarrangörer.