Helsingborg Arena och Scens mål i ägardirektivet

Bolagets mål i ägardirektivet
Helsingborg Arena och Scen har i uppdrag att bidra till att uppfylla stadens mål och att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv. I ägardirektivet för Helsingborg Arena och Scen finns fyra prioriterade mål för bolaget utifrån stadens mål. Nedan redovisar vi hur vi har arbetat mot dessa mål.

Helsingborg Arena och Scen ska erbjuda ett pulserande, varierat och brett utbud av berikande upplevelser för alla åldrar
Helsingborg Arena och Scens arenor har under året bland mycket annat fyllts av följande:

  • abonnemangskonserter, after work-konserter och skolkonserter på Konserthuset
  • ett antal egna uppsättningar på Stadsteatern däribland My Fair Lady i samproduktion med Malmö Opera och en nyskriven pjäs på Lillan, baserad på Helsingborgarnas egna berättelser
  • gästspel på Stadsteatern i form av nycirkus, sing-a-long, clownföreställning och samtida dans
  • ett stort antal idrottsevenemang på Helsingborg Arena, såsom VM i drill, SM i dans, Helsingborg Open i taekwondo och serie- och slutspel i innebandyns Superliga
  • ett antal mässor på Helsingborg Arena, exempelvis Icas färskvarumässa, seniormässan, bomässan och den mycket populära årliga antikmässan
  • Kongresser och andra sorters möten på Helsingborg Arena, däribland e-handelsmässan E-meet, näringslivskonferensen Hbg Talks och ett stort möte med Jehovas vittnen
  • underhållningsakter på Helsingborg Arena, i form av bland annat discoshow med Alcazar, musikalen Snövit, julkonserter och humorakten Grotesco
  • Stadsteaterns vandringsföreställning Som ni vill ha det av Shakespeare på Sofiero
  • Den stora trädgårdsfesten och Ljusstämning på Sofiero
  • Stadsfesten Hx 2016

Utmaningar inför framtiden är att skapa en optimal organisation för de stora samarbetsprojekten och inte minst verka för att så många som möjligt av våra potentiella besökare inte känner några hinder för att ta del av bolagets evenemang.

Nyckeltal201420152016
Publikantal, Helsingborgs Symfoniorkester43 20045 20045 100
Publikantal, Helsingborgs Stadsteater73 60057 00064 200
Besöksantal, Sofiero totalt 1)--232 000
Besöksantal, Sofiero (högsäsong apr-sept)127 700141 000169 000
Antal besök på Helsingborg Arena341 000398 000306 000
Antal produktioner, Helsingborgs Symfoniorkester868384
Antal egna produktioner Helsingborgs Stadsteater9912
Beläggningsgrad, Helsingborg Arena59 %67 %68 %

1) Första mätningen av detta nyckeltal genomfördes 2016.

Helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra kultur- och idrottsaktiviteter som vänder sig till alla stadens barn och unga
En utmaning för Konserthuset är att nå unga vuxna, och Helsingborgs symfoniorkesters gymnasieprojekt är ett led i att skapa och vidmakthålla kontakt med denna grupp. Men det behövs ytterligare insatser.  Fjolårets skolkonserter riktade sig till olika målgrupper, från förskolebarn till gymnasielever. Familjekonserterna utvecklades också och drog en stor publik.

På Stadsteatern inleddes året med Mio min Mio som nådde en mycket stor publik. Samarbetet med scenkonstbiennalen BIBU har utvecklats för att nå ut till regionens unga publik. Teatern arbetade intensivt med storsatsningen Robinsons resa som vände sig till skolungdom i årskurs 3–9. Uppsättningen breddade upplevelsen från att vara enbart en scenisk tilldragelse till att omfatta en digital involvering och en förberedande utställning kopplad till den digitala delen. Projektet visade att det finns en stor potential att i högre grad än traditionellt involvera unga människor i teaterns processer, där deras egna berättelser, drömmar och bekymmer kommer till tals. Teatern spelade också en pjäs för barn i förskoleåldern.

Under terminerna hade föreningar och skolor goda möjligheter att ha träning, matcher och idrottsundervisning i arenan. På sommaren användes lokalerna till ett antal större evenemang, vilka i flera fall riktat sig till barn och unga. Hit hör en fest för stadens studenter, lägerverksamhet och VM i drill. Det sista är ett bra exempel på elitevenemang med många barn i publiken.

Nyckeltal201420152016
Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga10 00011 70010 000
Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong apr-sept samt Ljusstämning)16 00017 80019 100
Andel av bokade timmar som avser löpande förenings- och skolidrott (inklusive idrottsevenemang)73 %74 %67 %

Helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra upplevelser som utvecklar näringslivet och föreningslivet
Teatern erbjöd möjligheter för gästspel för grupper och artister i det fria kulturlivet. Liksom tidigare år var Konserthuset en viktig spelplats för ett brett spektrum av evenemang. Många av stadens och regionens fotbollsklubbar medverkade på scenen i pjäsen Det blåser hela tiden, som handlar om Helsingborg och helsingborgarna. Ett samarbete med HIF om forumteater, relaterat till läktarkultur, genomfördes.

Arenan erbjöd tränings- och matchtider för föreningar. Där genomfördes också ett antal evenemang med tydlig koppling till förenings- och näringslivet. Taekwondo-tävlingen Helsingborg Open arrangerades av Helsingborgsföreningen Tian Dao med ett lyckat resultat. Evenemanget E-meet hade tydlig koppling till näringslivet inom e-handel, och Icas färskvarumässa var relevant inte minst för livsmedelsbranschen.

Marknadsavdelningen kompletterades under året med en så kallad convention bureau som arbetat strategiskt och praktiskt med destinationsutveckling i samarbete med aktörer från både förenings- och näringslivet.

Nyckeltal201420152016
Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg Arena272521
Antal mässor, Helsingborg Arena7810

Helsingborg Arena och Scen ska öka medvetenheten om behovet av hållbar livsstil och samhällsutveckling
Våra inköp gör vi så långt möjligt enligt miljökrav. Konserthuset har sedan en tid upphört med att dela ut blommor till artister efter konserter. Istället får de ett diplom, utfärdat av Jordens vänner, som intygar att mottagaren under ett år är delaktig i att skydda 1 000 hektar regnskog.

Alla teaterns aktiviteter har miljön som en integrerad aspekt. Teaterns produktioner problematiserar hur vi lever och interagerar med varandra, med utgångspunkt i en humanistisk grundsyn där hållbarhet alltid är en central aspekt. Detta märktes under 2016 bland annat i uppsättningen av Elfriede Jelineks Vinterresa på Lillan, där tillståndet i ett Europa i etisk och identitetsmässig kris belystes på ett unikt sätt.

Sofieros status som giftfri park upprätthålls. Inga gifter har använts i de publika delarna av parker och trädgårdar. Vi har intensifierat miljöarbetet och tagit kontakter för att utveckla långsiktigt hållbara energilösningar. Detta sker bland annat i den utredning om Sofiero som genomfördes 2016. Sofiero knöt kontakter med Urban Magma, Vinnova och andra instanser som verkar för innovativ energiteknik.

Arbetet med att förbättra arenans sophantering inleddes i samarbete med NSR och övriga verksamheter i närområdet. Under året var fokus på det interna miljöarbetet.

Miljöcertifiering är under utveckling i samarbete med miljöförvaltningen och föreningen Håll Sverige Rent. Hx 2016 var certifierat med Håll Sverige Rents standard för miljömärkta event.

Det är en utmaning i att få publiken att aktivt ta del av miljöarbetet och att också sköta en del av det arbetet under evenemangen. Vi behöver stimulera både arrangörer och publik till att medvetet arbeta med detta.

Nyckeltal201420152016
Andel miljöcertifierade evenemang 1)---

1) Mätning ej genomförd.