Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ägs av de sex kommunerna Helsingborg, Bjuv, Båstad, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Bolaget ska samla in och återvinna avfall samt samverka med ägarkommunerna och andra aktörer för att utveckla en avfallshantering som värnar miljön och näringslivet.

Foto: NSR AB, CC BY NC ND