Årets verksamhet

Under året blev alla NSR:s insamlingstransporter fossilfria. Fordonen drivs främst av biogas, men också av gas upphandlad enligt de så kallade gröngasprincipen. Gröngasprincipen ger biogasproducenter och konsumenter anslutna till ett gasnät möjlighet att handla biogas virtuellt på precis samma sätt som vid handel med så kallad grön el.

Våren 2016 prisades regionens återvinningsarbete då NSR utsågs till Årets avfallsverksamhet 2015 av branschorganisationen Avfall Sverige. Samtidigt visade Nils Holgersson-rapporten 2015 – som redovisar kommunernas prisnivåer för bland annat sophämtning, el och fjärrvärme – att Helsingborg var femte billigaste kommun när man jämför avgifter för hämtning av hushållsavfall vid bostadsfastigheter.

En viktig fråga är hur vi kan skapa en hållbar länk mellan konsumtion och hållbar avfallshantering.  Ett av NSR:s svar på det är att instifta utmärkelsen Årets Sopa, som instiftats för att lyfta fram produkter som inte håller måttet. Genom att dela ut Årets Sopa vill NSR göra inköpare, producenter och konsumenter uppmärksamma på goda och dåliga val och stimulera till mer cirkulära och återvinningsbara produkter. Priset delas ut för första gången under 2017.

Anläggningarna på Vera Park för farligt avfall och biogas samt sorteringen av verksamhetsavfall har överlämnats till en extern part.

Vi införde ett inpasseringssystem till återvinningscentralerna där besökarna måste registrera sig. Från 1 januari 2017 är antalet besök som ingår i avfallstaxan begränsat till 12 stycken per myndig invånare och år. Anledningen till begränsningen är att vi vill få de besökare som inte lämnar hushållsavfall att betala för sina besök på återvinningscentralerna.