Öresundskraft AB

Öresundskraft är ett energi- och datakommunikationsbolag som ser till att kunderna får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband.  Bolaget ska bidra till att uppfylla stadens mål och göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i.

Glada kundservicemedarbetare. Foto: Tam Thi