Årets verksamhet

År 2016 var som helhet kallare än 2015, vilket resulterade i totalt sett höge energileveranser. Samtliga produktionsanläggningar har i allt väsentligt fungerat störningsfritt.

Året inleddes med förstärkningar av fjärrvärmenätet i Ängelholm, bland annat för att trygga försörjningen av fjärrvärme till stadens norra delar.

I februari tecknade vi ett nytt, tioårigt avtal om leveranser av restvärme från Kemira till Öresundskraft. Avtalet bidrar till att Öresundskraft kan erbjuda trygga leveranser av fjärrvärme till konkurrenskraftiga och stabila priser samtidigt som Kemira får avsättning för en restprodukt.

Clever Sverige AB – som ägs av Öresundskraft, Jämtkraft och Tekniska verken i Linköping – fortsatte utbyggnaden av laddmöjligheter för elbilar. Under året kom det upp nya snabbladdare längs E4 och E20 samt i Stockholm, Kalmar och Eskilstuna. Clever fick även i uppdrag att bygga laddplatser i Helsingborg, bland annat vid Sofiero samt på Stortorget, Söder och före detta Nicolaiskolans parkering. Bilarna i stadens elbilspool flyttades till en plats nära Knutpunkten.

Vi fortsatte förstärka och modernisera elnätet i Helsingborg. Fördelningsstationerna Gyhult och Hållplatsen blev klara. I Össjö nordväst om Helsingborg färdigställdes tre vindkraftverk med en samlad effekt på 6 megawatt. Vi inledde också arbetet med att dra elkablar för laddning av Scandlines färjor Tycho Brahe och Aurora, som ska byggas om till batteridrift 2017.

Tankstationen för flytande biogas togs åter i drift i juni efter att ha skadats vid en brand hösten 2015.

Vi tecknade 2016 större avtal med McNeil och Lantmännen (fjärrvärme), Region Skåne och Wihlborgs Fastigheter (fjärrkyla), kongresscentret Sea U (fjärrvärme, fjärrkyla och biogas) samt Nobina (biogas).

Utbyggnaden av bredband fortsatte och närmare 3 500 villor fick möjlighet att ansluta sig till fiber under året. Det betyder att närmare tre fjärdedelar av stadens villor antingen redan anslutits till fibernätet eller har beställt anslutning.

Vi bildade ett bolag tillsammans med Bjuvs kommun för att bygga ut fibernätet, och i december tecknade Öresundskraft och internetoperatören IP-Only ett samarbetsavtal som ger hushåll på landsbygden möjlighet att ta del av tjänsterna i Öresundskrafts öppna stadsnät.