Framtid

Vår vision – “Energi för en bättre värld. Kraft för regionen” – är ingången till vår strategi för en hållbar energianvändning och plattformen i vår affärsmodell. Första steget i strategin är att minska den slutliga energianvändningen. Det kan ske genom smarta hem och smarta elnät, ändrade beteenden genom rådgivning och andra insatser.

Nästa steg är att minska de förluster som uppstår när vi använder, omvandlar eller distribuerar energi. Ett av målen med moderniseringen av Helsingborgs elnät är just att minska överföringsförlusterna.

Steg tre är att utnyttja energin i spill och rester. Restvärme, sågspån, matrester och utsorterade sopor ska utnyttjas för att bli värme, el eller drivmedel. Det betyder att användningen av helt nya naturresurser, så kallad primärenergi, kan minskas.

Till sist, den energi som måste tillföras ska komma från förnybar produktion. Det är därför vi bygger vindkraft, stödjer solcellsanvändning och säljer biogas.