Familjen Helsingborg

Helsingborg är en av medlemmarna i Familjen Helsingborg som består av 11 kommuner som samarbetar för att tillsammans skapa tillväxt, effektivitet och utveckling. Samarbetet bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid.

nv_karta

De elva kommuner är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Samarbetet bygger på ett aktivt deltagande från kommunerna, bland annat genom cirka 40 gemensamma kunskapsnätverk. Syftet med Familjen Helsingborg är att driva gemensamma frågor som gynnar regionen. Idén är att samarbeta för kommunernas tillväxt, effektivitet och utveckling. I stället för att göra delvis samma sak i elva kommuner samarbetar de och får ut mer av samma resurser.

Samarbete sker främst inom områdena infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering samt miljö men, också inom till exempel samhällsplanering, socialtjänst, bibliotek och räddningsverksamhet.

Vi samarbetar därför att

 • det gynnar vår region och våra kommuner
 • vi uppnår skalfördelar och högre effektivitet genom samarbetet
 • vi med gemensamt agerande får större tyngd i viktiga frågor.

En viktig utgångspunkt är verksamhetsplanen som Familjen Helsingborgs styrelse beslutar om varje år.  Verksamhetsplanen för 2016-2019 har följande fem målområden som vart och ett har en egen handlingsplan:

 • infrastruktur
 • näringsliv
 • lärande
 • öppenhet och inkludering
 • miljö

Ett urval händelser och aktiviteter inom Familjen Helsingborg under 2016

 • Den 1 januari 2016 trädde ett nytt samarbetsavtal för Familjen Helsingborg i kraft och allt samarbete sker nu under namnet Familjen Helsingborg.
 • En gemensam strategi för infrastruktur och kollektivtrafik utarbetades och ska vara  underlag i samarbetet med Trafikverket, Region Skåne, Skånetrafiken med flera.
 • Vandringsevenemanget Eurorando lockade 3 000 deltagare från 24 länder. Tillsammans vandrade de 10 000 mil och spenderade 13 miljoner kronor.
 • Vi genomförde två omgångar av ledar- och utvecklingsprogrammet  Framtidens chefer. I varje omgång fanns tretton deltagare. Programmet vänder sig till medarbetare med talang för ledarskap, men som ännu inte arbetar som chefer.
 • En ny grupp startade inom traineeprogrammetSyftet med programmet är att kommunerna ska arbeta med att vara attraktiva arbetsgivare, rekrytera ledare och specialister och se till så att det är god återväxt till sådana befattningar.
 • På våra styrelsemöten hade vi tematiska uppföljningar av viktiga, gemensamma frågor,  bland annat mottagandet av nyanlända och olika näringslivsfrågor.
 • Vi startade en gemensam familjerätt. Genom att samverka kan resurserna maximeras, vilket underlättar för små medlemskommuner som har svårt att bibehålla kvalitet och kompetens inom området. Familjerätten i Helsingborg utför nu dessa tjänster även åt Åstorp, Örkelljunga, Klippan och Svalöv.
 • Vi arbetar på tre olika sätt för att öka mångfalden. Dels driver vi ett projekt som ska öka kommunernas förmåga att värdesätta alla medarbetares olika kompetenser, dels har vi webbsidor där chefer kan få stöd och råd för öppenhet och inkludering. Vi utser också årets mångfaldsinitiativ som belönar insatser som ökar mångfalden eller förbättrar arbetsklimatet.