Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för insatser som ska underlätta för vuxna personer att bli delaktiga i arbetslivet och försörja sig själva. Nämnden ansvarar också för vuxenutbildningen och det ekonomiska biståndet samt samordnar mottagandet av nyanlända.

Foto: Rickard Johnsson