Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för all utbildning, från förskola till gymnasieskola.

Målning på Mörarps förskola. Foto: Christian Holmström