Nyckeltal

Förskola och pedagogisk omsorg

 201420152016
Extern kundnöjdhet 1)
Andel vårdnadshavare till barn i kommunal och fristående förskoleverksamhet som upplever att deras barn känner sig trygga i verksamheten, procent-9999
- varav i kommunal förskoleverksamhet-9999
- varav i fristående förskoleverksamhet-9999
Andel vårdnadshavare till barn i kommunal och fristående förskoleverksamhet som är nöjda med verksamheten, procent-9797
- varav i kommunal förskoleverksamhet-9797
- varav i fristående förskoleverksamhet-9898
Kvalitet
Andel årsarbetare i kommunal och fristående förskola med pedagogisk högskoleexamen, procent574744
- varav i kommunal förskoleverksamhet655551
- varav i fristående förskoleverksamhet433129
- i gruppen större städer605250
Antal förskolebarn per årsarbetare i kommunal och fristående förskola, medelvärde5,65,75,4
- varav i kommunal förskoleverksamhet5,85,65,1
- varav i fristående förskoleverksamhet5,35,95,8
- i gruppen större städer5,45,45,4
Volymer
Barn i kommunala förskolor och pedagogisk omsorg, antal4 7174 8224 895
Barn i förskola och pedagogisk omsorg, folkbokförda i Helsingborg, antal7 3167 4117 595
- varav andel i kommunal verksamhet, procent63,563,563,2
- varav andel i fristående verksamhet, procent35,835,936,1
- varav andel i annan kommuns verksamhet, procent0,70,60,7
Förskola och pedagogisk omsorg, andel inskrivna barn av folkbokförda i Helsingborg, procent90,388,589,4
Ekonomi
Intäkter, mnkr171168198
Kostnader, mnkr9339861 067
Nettokostnader, mnkr763818869
Nettokostnad per invånare, kr5 6775 9246 189
Förskola, nettokostnad per barn folkbokförda i Helsingborg, kr104 253110 383114 493

1) 2015 infördes en ny skala i den attitydundersökning som används för att mäta extern kundnöjdhet vilket innebär att resultaten från och med 2015 inte är jämförbara med tidigare års resultat.

Grundskola med förskoleklass

 201420152016
Extern kundnöjdhet 1)
Andel elever i kommunal och fristående grundskola som upplever trygghet i verksamheten, procent-9696
- varav i kommunal grundskola-9696
- varav i fristående grundskola-9595
Andel elever i kommunal och fristående grundskola som kan rekommendera verksamheten, procent-8787
- varav i kommunal grundskola-8488
- varav i fristående grundskola-8384
Kvalitet
Andel elever i kommunal och fristående grundskola som är behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan, procent878387
- varav i kommunal grundskola858185
- varav i fristående grundskola918992
- i gruppen större städer878684
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i kommunal och fristående grundskola, medelvärde219,4221,6234,0
- varav i kommunal grundskola217,1218,6231,0
- varav i fristående grundskola223,2227,4240,3
- riket214,8217,1224,1
Andel lärare i kommunal och fristående grundskola med pedagogisk högskoleexamen, procent818280
- varav i kommunal grundskola838381
- varav i fristående grundskola747774
- i gruppen större städer888887
Antal elever per lärare i kommunal och fristående grundskola, medelvärde11,912,312,0
- varav i kommunal grundskola11,712,311,9
- varav i fristående grundskola12,612,212,6
- i gruppen större städer12,212,212,3
Volymer
Elever i kommunala skolor, antal10 97211 59212 228
Elever folkbokförda i Helsingborg, antal14 19314 86015 584
- varav andel i kommunala skolor, procent76,276,977,4
- varav andel i annan kommuns skolor, procent1,41,51,5
- varav andel i fristående skolor, procent22,421,621,1
Elever i fritidshem, folkbokförda i Helsingborg, antal4 8875 1615 470
- varav andel kommunalt, procent80,581,982,3
- varav i annan kommuns verksamhet, procent1,31,21,2
- varav andel fristående, procent18,316,916,4
Ekonomi
Intäkter, mnkr5879143
Kostnader, mnkr1 3961 5341 708
Nettokostnader, mnkr1 3391 4551 565
Nettokostnad per invånare, kr9 96310 83111 136
Grundskola - nettokostnad per folkbokförd elev, kr94 31497 936100 397

1) 2015 infördes en ny skala i den attitydundersökning som används för att mäta extern kundnöjdhet vilket innebär att resultaten från och med 2015 inte är jämförbara med tidigare års resultat.

Gymnasieskola

 201420152016
Extern kundnöjdhet 1)
Andel elever i kommunal och fristående gymnasieskola som upplever trygghet i verksamheten, procent-9695
- varav i kommunal gymnasieskola-9694
- varav i fristående gymnasieskola-9696
Andel elever i kommunal och fristående gymnasieskola som kan rekommendera verksamheten, procent-7979
- varav i kommunal gymnasieskola-7674
- varav i fristående gymnasieskola-8487
Kvalitet
Andel elever i kommunal och fristående gymnasieskola som tagit examen878991
- varav i kommunal gymnasieskola848890
- varav i fristående gymnasieskola909091
- i riket898990
Andel elever i kommunala och fristående gymnasieskolor med behörighet till högskolan, procent727273
- varav i kommunal gymnasieskola646265
- varav i fristående gymnasieskola808079
- i riket707172
Andel lärare i kommunal och fristående gymnasieskola med pedagogisk högskoleexamen, procent767676
- varav i kommunal gymnasieskola797979
- varav i fristående gymnasieskola737272
- i gruppen större städer798081
Volymer
Elever i kommunala skolor, antal3 4703 3683 376
Elever folkbokförda i Helsingborg, antal4 4714 5194 748
- varav andel i kommunala skolor, procent49,949,348,8
- varav andel i fristående skolor, procent45,846,246,7
- varav andel i annan kommuns skolor, procent4,44,54,5
Ekonomi
Intäkter, mnkr180175180
Kostnader, mnkr597602644
Nettokostnader, mnkr417427464
Nettokostnad per invånare, kr3 1043 1823 304
Gymnasieskola - nettokostnad per elev folkbokförd i Helsingborg, kr93 29294 59997 778

1) 2015 infördes en ny skala i den attitydundersökning som används för att mäta extern kundnöjdhet vilket innebär att resultaten från och med 2015 inte är jämförbara med tidigare års resultat.

Särskola

 201420152016
Extern kundnöjdhet 1)
Andel av eleverna i grund- och gymnasiesärskola som upplever trygghet i verksamheten, procent-9997
Kvalitet
Antal elever per lärare i grundsärskola, medelvärde4,24,75,7
- i större städer3,73,84,2
Antal elever per lärare i gymnasiesärskola, medelvärde4,85,75,4
- i större städer4,33,93,8
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskolan, procent8594100
- i större städer929493
Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen grundsärskola, procent586260
- i större städer394037
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskolan procent939197
- i större städer909090
Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen gymnasiesärskola, procent353937
- i större städer262727
Volymer
Elever i grundsärskola, antal103116131
Elever i grundsärskola folkbokförda i Helsingborg, antal94107122
- Varavandel i kommunal skola, procent 97,999,1100,0
- Varav andel i annan kommuns skola, procent2,10,90,0
- Varav andel fristående skola, procent0,00,00,0
Elever i gymnasiesärskola, antal113105109
Elever i gymnasiesärskola folkbokförda i Helsingborg, antal807473
- Varavandel i kommunal skola, procent97,597,394,1
- Varav andel i annan kommuns skola, procent 2,52,75,2
- Varav andel fristående skola, procent 0,00,00,7
Ekonomi
Intäkter, mnkr141315
Kostnader, mnkr737584
Nettokostnader, mnkr596169
Nettokostnad per invånare, mnkr440457489

1) 2015 infördes en ny skala i den attitydundersökning som används för att mäta extern kundnöjdhet vilket innebär att resultaten från och med 2015 inte är jämförbara med tidigare års resultat.