Framtid

Behovet av nya verksamhetslokaler, framför allt skolor och bostäder för nyanlända, fortsätter att öka. Stadens investeringsplan har på några år fördubblats, och tillsammans med skol- och fritidsförvaltningen har vi format en effektiv process för att förverkliga planerna på nya skolor. Under de närmsta åren kommer helt nya skolor stå klara i Gustavslund, Rydebäck och Mariastaden.

Det framgångsrika arbetet med energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen fortsätter med bland annat installation av solceller och värmepumpar. Materialvalets effekt på miljön i samband med byggande kommer att bli allt viktigare framöver och vi prövar och utvärderar en modell för detta.

Trots en stor nyproduktion av hyresrätter står det bostadssociala programmet inför en stor utmaning om att få tillgång till bostäder, framför allt på grund av det ökade antalet nyanlända.