Nyckeltal

 201420152016
Kvalitet
Energianvändning avseende fastigheter i fastighetsnämndens regi, kwh/m2145142138
Volymer
Lokaler, antal253262267
Lokaler, kvadratmeter663 000670 000663 000
Bostäder, antal291292307
Bostäder, kvadratmeter21 90022 00022 650
Ekonomi
Intäkter, mnkr782779800
Kostnader, mnkr635582671
Nettoeffekt, mnkr147197129
Investeringar (brutto), fastigheter i fastighetsnämndens regi, mnkr352510580
Bokfört värde på fastighetsnämndens lokaler och bostäder, mnkr2 9273 2443 554