Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att planera och utveckla idrotts- och fritidsanläggningarna och den öppna fritidsverksamheten.

Idrott på Nanny Palmkvistskolan. Foto: Mats Roslund