Årets verksamhet

Fritid Helsingborg har uppdraget att öka den fysiska aktiviteten hos invånarna, att få fler att delta i föreningslivet och minska utanförskapet.

“Bli ditt bästa jag” är en fortsättning på ett hälsoprojekt som startade i Bårslöv 2013. Tillsammans med åtta grundskolor och elevhälsan arbetar vi för att öka den fysiska aktiviteten bland eleverna under och i anslutning till skoldagen.

30 barn i årskurs två på Nanny Palmqvistskolan deltar i projektet En frisk generation tillsammans med sina familjer. Familjerna provar vid två tillfällen varje vecka på olika fysiska aktiviteter och hälsosam mat. Målet är att ge hela familjen verktyg och inspiration till att själva kunna påverka sina livsval och på så sätt minska risken för sjukdomar och ohälsa.

Zonen är en ny verksamhet som Fritid Helsingborg driver i Teknikhallen tillsammans med sitftelsen Goodsport. Sedan premiären i november har Zonen haft öppet varje lördagskväll med 100-200 besökare varje gång. Hittills har fotboll varit mest populärt, men vi har även haft andra idrotter och uppvisningar på programmet. Aktiviteterna skiftar och har gett föreningar en ny möjlighet att visa upp sin verksamhet och locka fler medlemmar.

Fritid Helsingborg hade under maj-september två medarbetare på Oslopiren för att underlätta för enskilda, grupper eller föreningar att genomföra sina idéer och aktiviteter där.

I början på juni var det invigning av Block 15, en ny fritidsgård på Närlunda. Lokalen är till stora delar utformad av ungdomarna i området och har snabbt blivit en välbesökt mötesplats.

Tillgänglighetsanpassning av hallar och anläggningar har pågått under en tid och vi har tillsammans med fastighetsförvaltningen successivt förbättrat våra lokaler. Så gott som alla hallar är nu anpassade och idrottsplatserna är på god väg att bli åtgärdade.

Fritid Helsingborg har tillsammans med Helsingborgsidrottens samorganisation, HISO, genomfört Rättviseprojektet i syfte att skapa rättvisare fördelning av tider, högre beläggningsgrad och tydliga principer för lokal- och anläggningsbokningar. Projektet är också en insats för att öka tillgängligheten i våra anläggningar genom att bättre anpassa bokningarna efter behoven.

Vi har genomfört ett stort program med utbildning för all personal: Fritidslyftet. Sammantaget har vi haft mer än 70 utbildningstillfällen under året som bidragit till ökad kompetens hos alla anställda inom Fritid Helsingborg.