Framtid

Fritid Helsingborg ska erbjuda så många helsingborgare som möjligt förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid. Arbetet med att nå fler och andra målgrupper än dem vi redan når ska fortsätta och utvecklas. Både i ett kortare och i ett längre perspektiv ser vi att frågor kopplat till fysisk aktivitet kommer att vara aktuella. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya arbetssätt och pröva dem i dialog med invånare och föreningsliv. De satsningar som vi gjort de senaste åren ska fortsätta och utvecklas ytterligare. Projekten inom ramen för Pulshöjaren, En frisk generation och Zonen ska på sikt övergå till ordinarie verksamhet. Vårt områdesbaserade arbete bidrar till ett utökat utbud av fritidsaktiviteter för fler människor i hela kommunen. Vi kommer att fortsätta att bygga ut möjligheterna till spontanidrott.

Vår verksamhet kommer både att växa och förändras i takt med att Helsingborgs befolkning ökar. Nya aktiviteter, utveckling av teknik och material innebär krav på andra kunskaper hos våra medarbetare. Detta innebär sammantaget att frågan om personalförsörjning kommer att vara prioriterad. På kort sikt ökar efterfrågan på medarbetare med spetskompetenser, till exempel hantverkare, elektriker, greenkeeper och arbetsledare. Vår kompetens på områden som pedagogik, hälso- och idrottsvetenskap, socialt arbete och kulturkunskap behöver också stärkas. För att utveckla och förbättra verksamheten är det angeläget att upprätthålla och höja kompetensen hos all personal. Det blir viktigt för oss att ge våra medarbetare möjligheter till kvalificerad kompetensutveckling.