Nyckeltal

 201420152016
Extern kundnöjdhet
Andel besökare på fritidsgårdar som upplever sig nöjda med hur verksamheten fungerar, procent-9095
Andel besökare på fritidsgårdar som upplever att personalen är bra, procent949497
Andel besökare på fritidsgårdar som upplever trygghet i verksamheten, procent949494
Kvalitet
Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka454545
- i gruppen större städer, timmar383940
Volymer
Fritidsgårdar/Öppna mötesplatser, antal121212
Fotbollsplaner gräs och grus, antal575454
Fotbollsplaner konstgräs, antal101313
Sim- och badanläggningar, antal455
Sporthallar, antal121212
Idrottslokaler, antal343434
Ishallar/Isbanor, antal222
Friidrottshallar/Friidrottsarenor, antal111
Ridhus/Ridanläggningar, antal333
Näridrottsplatser, antal161717
Övriga fritidsanläggningar (träffpunkt, motorgård m.m.), antal666
Ridbana, Islandshästar, antal111
Bollfält, antal233
Sammankomster med beviljade aktivitetsbidrag, antal91 04388 04596 162
Ekonomi
Intäkter, mnkr632829
Kostnader, mnkr232246255
Nettokostnader, mnkr169218225
Nettokostnad per invånare, kr1 2611 5781 602
Aktivitetsstöd, mnkr2,732,502,90