Årets verksamhet

Kommunstyrelsen leder stadens verksamhet och har det övergripande ansvaret för dess utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation, stadsledningsförvaltningen, ska på en övergripande nivå leda, samordna och utveckla bland annat sådant som handlar om samhällsplanering, näringslivsfrågor och ekonomi.

Vi tog ytterligare ett steg inom digitaliseringen när vi lanserade stadens nya diarium. Det är webbaserat och användare kan fritextsöka bland alla dokument. Helsingborgs stad är hittillls den enda kommun med denna typ av diarium, och vi har utvecklat det tillsammans med företaget som levererar systemet.  Både vår verksamhet och våra medarbetare utvecklas när vi är med och driver utvecklingen framåt på nationell nivå inom det här området.

Visionsfonden är till för personer som har idéer som kan utveckla Helsingborg i riktning mot visionen Helsingborg 2035. Under 2016 fick 22 projektidéer stöd av fonden. Det handlade bland annat om  konstprojekt, insatser för flyktingar och en idé om att ta fram en global klädkollektion med inslag både av svenskt och internationellt mode.

Vi genomförde en studie för att ta reda på vad det är som får människor att bo, turista och investera eller starta företag i Helsingborg. Det visade sig att Helsingborgs fördelar gentemot andra kommuner framför allt är olika aspekter av begreppet livskvalitet. Resultatet använder vi i det fortsatta arbetet med att bygga varumärket Helsingborg.

Nystartade företag kan få stöd hos företagsacceleratorn Think Accelerate. Under 2016 har 14 företag slussats igenom programmet. Deltagarna har varit mycket nöjda, både med hur programmet är utformat och hur Think skapade en sund tävling mellan bolagen i hur man når sina mål.