Framtid

I Helsingborg ska människor och företag ha möjlighet att utveckla sina idéer, talanger och förmågor. Staden växer och vi ska se till att det finns bostäder, god infrastruktur och förutsättningar för att lyckas. För att staden ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt ska vi arbeta mot intolerans och diskriminering och vara drivande när det gäller förändringar i livsstil, vad vi konsumerar och hur vi sköter våra transporter.

Kommunstyrelsen ger också stadens andra verksamheter förutsättningar för att svara mot invånarnas behov. För att lyckas med det vidareutvecklar vi det stöd och den service vi ger.

Vi ska också ta vara på digitaliseringens möjligheter och alltid ha våra målgruppers behov i fokus. Vi ska vara innovativa, utveckla nya arbetssätt och samarbetsformer och ständigt se till att vi har rätt kompetenser för att möta behoven.