Nyckeltal

 201420152016
Extern kundnöjdhet
Nöjd-Medborgar-Index, index 0-100606057
- Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0-100555454
Svenskt Näringslivs utvärdering av kommuners företagsklimat, rank 1-290232944
Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service, index 0-100 1)68-70
- Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0-10068--
Polisens trygghetsmätning, index 0-6 (lägre värde är bättre)-23
Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till staden, procent--90
- Genomsnitt andra deltagande kommuner, procent--78
Kvalitet--78
Utvärdering av kommuners webbplatser, rank 1-290317
Andel förfrågningar till Helsingborgs stad via telefon som besvaras direkt, procent621990
- Genomsnitt andra deltagande kommuner, procent494652
Andel förfrågningar till Helsingborgs stad via e-post som besvaras inom två arbetsdagar, procent9695100
- Genomsnitt andra deltagande kommuner, procent838486
Volymer
E-tjänster som staden erbjuder, antal151159170
Erbjudna fribyggartomter, antal1058276
Påbörjade bostadslägenheter, antal9589181 759
Ekonomi
Intäkter, mnkr542643766
Kostnader, mnkr9421 1381 206
Nettokostnader, mnkr400494441

1) Resultatet 2016 är preliminärt då det endast avser perioden januari till november. Genomsnittsresultatet för andra kommuner 2016 blir tillgängligt först i månadsskiftet april/maj 2017.