Kulturnämnden

Kulturnämnden har det övergripande ansvaret för stadens kulturpolitik och för att utveckla, profilera och samordna stadens kulturverksamheter. Kulturnämnden bedriver verksamhet på Dunkers kulturhus, Fredriksdal museer och trädgårdar, Kulturmagasinet och Kärnan samt på Stadsbiblioteket och områdesbiblioteken.

Historien får liv på Fredriksdal. Foto: Anna Bank.

Historien får liv på Fredriksdal. Foto: Anna Bank.