Årets verksamhet

Kulturnämnden ansvarar för Helsingborgs kulturpolitik. Vårt arbete ska både skapa möjligheter för stadens kulturutövare och erbjuda ett brett kulturutbud för invånare och besökare.

2016 antogs Helsingborgs första kulturprogram, som sträcker sig till 2020. Programmet visar stadens viljeinriktningar för kulturen och föreslår metoder för att uppnå dem. Grunden är att kultur har ett starkt egenvärde – det konstnärliga uttrycket och kulturupplevelser är mål i sig oavsett vilken nytta de tillför andra områden. Men kultur är också ett betydelsefullt verktyg för demokratin och för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Kultur är viktigt för Helsingborgs identitet.

I början av året antogs nya regler för stödet till den fria kulturen. Resultatet är att flera nya aktörer har gjort entré på den helsingborgska kulturarenan. Bland annat har Kulturhotellet, Helsingborgs kulturförening och Helsingborgs Scenkonstforum startat eller utökat sin publika verksamhet genom det nya verksamhetsstödet.

Inom kulturinstitutionerna har utvecklingstakten varit hög. BoostHbg är en av Skånes viktigaste aktörer för talangutveckling och innovation inom film och transmedia. Boost har länge arbetat med de möjligheter som VR (virtual reality) för med sig för berättandet. Under 2016 har arbetet med VR förstärkts genom bland annat lab för kreatörer och prova-på-dagar för allmänheten.

Kulturnämndens högst prioriterade målgrupp är barn och unga. Detta har tydligt märkts på Dunkers kulturhus som under året har medarrangerat Bibu (teaterbiennal för barn och unga), visat familjeutställningen Pettsson & Co som en av sina stora utställningsproduktioner samt haft en särskild insats med kulturskola för nyanlända barn. Utställningarna har slagit besöksrekord under året.

Biblioteken arbetar med att balansera utvecklingen mot framtidens digitala och mötesplatsfokuserade verksamhet och att samtidigt förbli den öppna och kostnadsfria kulturinstitution som man är. Att helsingborgarna älskar sina bibliotek är tydligt utifrån de höga besökssiffrorna, de många arrangemangen (ofta tillsammans med aktörer från det fria kulturlivet) och det stora engagemanget i utvecklingsarbetet.

På Fredriksdal har de många arrangemangen och den mångsidiga verksamheten lockat mycket fler besökare än väntat. Fokus ligger på att verksamheten inom Helsingborgs museer ska göras mer tillgänglig, angelägen och lockande för besökarna samtidigt som den höga kvaliteten och professionaliteten behålls.