Framtid

Kulturen har en betydande roll för Helsingborgs identitet och samhällsutveckling. Stadens befolkning växer varje år och kulturutbudet kommer att förändras med hänsyn till de behov som uppstår framöver. Genom kulturens och konstens uttryck kan vi få hjälp att tolka och förstå världen, få perspektiv på vår egen situation och, inte minst, uppleva skönhet, spänning och avkoppling.

Den offentligt drivna kulturen har en betydande roll, och är grunden och garantin för att det finns en kulturell infrastruktur i vårt samhälle som gör att alla invånare har möjlighet att uppleva, arrangera och skapa kultur. Det vill säga att inte bara de personer som har ostoppbart eget driv, stora resurser eller stor kulturvana får tillgång till det som kultur och konst ger människan.

Tillgänglighet skapas genom att undanröja hinder för personer att komma till, ta sig in i, vistas och röra sig inom samt ta del av innehållet i en verksamhet. Människor måste känna till kulturen, veta var den finns, känna att de vill ta del av den, ha råd att ta del av den, och få ut något av sin kulturupplevelse.

Att göra kulturen i Helsingborg tillgänglig samt att ha ett brett utbud för alla är våra största och viktigaste utmaningar. Det gäller vare sig det handlar om att ta bort fysiska hinder för personer med funktionsnedsättningar, skapa ett angeläget och representativt innehåll, stötta stadens fria kulturaktörer, utvecklas i digitalisering, eller något helt annat. Kulturen är angelägen och avgörande nu och i framtiden.