Nyckeltal

 201420152016
Kvalitet
Andel förnyande kulturkort under året, procent527680
Beläggningsprocent, Konserthuset, procent 1)84--
Beläggningsprocent, Stadsteatern, procent 1)83--
Volymer
Besökare i verksamheten (Dunkers kulturhus), antal212 863165 520223 294
Andelen besökare i verksamheten som är barn och unga (Dunkers kulturhus), procent363638
Unika individer som deltagit vid minst en aktivitet i gruppen 5-19 år (Kulturskolan), antal1 9491 9441 953
Besökare i verksamheten (anläggningen Fredriksdal), antal161 947149 940182 268
Andel besökare i verksamheten som är barn och unga (Fredriksdal), procent212418
Visningar av stadens museisamlingar via stadens hemsida (Kulturmagasinet), antal28 17037 75434 495
Besökare i verksamheten (anläggningen Sofiero), antal 1)127 670--
Andelen besökare i verksamheten som är barn och unga (Sofiero), procent 1)13--
Boklån per invånare i Helsingborg, antal655
- Riket 2)6,476,40-
Besök (Biblioteken), antal1 036 5391 036 5391 085 114
Kostnad/antalet invånare (Biblioteken), kr400418423
Publikantal (Konserthuset), antal 1)43 160--
Publikantal (Stadsteatern), antal 1)73 684--
Ekonomi
Intäkter, mnkr483436
Kostnader, mnkr208206210
Nettokostnader, mnkr160171174

1) Verksamheten tillhör från och med 2015 Helsingborg Arena och Scen AB och följs därför inte upp av kulturnämnden.
2) Uppgiften sammanställs först efter att denna publikation gått till tryck.