Miljönämnden

Miljönämnden utför stadens uppgifter enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Nämnden ska också övervaka tillståndet i luften, marken, vattnet samt den biologiska mångfalden och följa hur miljön påverkar människors hälsa.

Barn på Diamantens förskola. Foto: Anna Alexander Olsson