Framtid

Helsingborg växer, både i antalet invånare och i antalet verksamheter. Med detta ökar behovet av tillsyn av skolor och förskolor, miljöfarliga verksamheter, bostäder, strandskydd och grönområden. Fram till 2023 kommer bland annat 33 skolor och förskolor att byggas eller förändras. Vi märker ett ökat behov av oss som remissinstans. Miljö- och klimatfrågorna kommer mer i fokus.

Internationell forskning och rapporten om Helsingborgs ekologiska fotavtryck (från 2015) visar att det är individuella vanor, beteenden och livsstilar som har den största inverkan på miljön och klimatet. För att Helsingborg ska bli ledande i miljö- och klimatfrågor måste vårt hållbarhetsarbete växla upp till ytterligare en nivå. Livskvalitetsprogrammet är viktigt i detta sammanhang. Miljönämnden kommer att processleda arbetet med att uppnå programmets mål. Det betyder att vi bland annat ska ge stöd i planerings- och målstyrningsarbetet och att vi ska inspirera för att hålla programmet levande.

Staden har länge arbetat med att ställa om till en mer hållbar energianvändning. Nu tar vi ytterligare ett steg och under 2017 tar vi fram en ny klimat- och energiplan för staden. Även arbetet med att bli fossilfria 2020 kommer att fortsätta.