Nyckeltal

 201420152016
Extern kundnöjdhet
Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – miljö och hälsoskydd, index 0-100 1)65-69
- Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0-10067--
Kvalitet
Återkoppling till kund inom fem dagar (tjänstegaranti), procent9999100
Verksamheter med Smiley, antal195213211
Andel överklaganden från kund som lett till ändring av miljönämndens beslut, procent14,69,617,6
Volymer
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken, antal960600600
Antal kontroller enligt livsmedelslagstiftningen, antal1 070859933
Ekonomi
Intäkter, mnkr131314
Kostnader, mnkr363737
Nettokostnader, mnkr232523
Intäktsfinansieringsgrad, procent37,133,838,4

1) Resultatet 2016 är preliminärt då det endast avser perioden januari till november. Genomsnittsresultatet för andra kommuner 2016 blir tillgängligt först i månadsskiftet april/maj 2017.