Framtid

Händelser i omvärlden påverkar mycket påtagligt vår verksamhet. Det handlar bland annat om hur många flyktingar, speciellt ensamkommande barn, som kommer till Sverige. Åren 2015–2016 berördes överförmyndarnämnden i allra högsta grad av just detta. Antalet ärenden som rörde ensamkommande barn ökade stort och dessa resurskrävande ärenden är kvar under vår tillsyn tills barnen blir myndiga. Det betyder att det påverkar vår verksamhet flera år framöver.

Vår framtida finansiella situation är osäker. Migrationsverket har tidigare ersatt i princip samtliga kostnader som kommunerna har haft för ensamkommande barn. Regeringen överväger nu att införa nya ersättningsregler för de ensamkommande barnen. Det innebär att kommunernas rätt till ersättning sänks kraftigt. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Ett annat regeringsförslag som kan påverka vår framtida verksamhet gäller så kallade framtidsfullmakter som föreslås införas den 1 juli 2017. Framtidsfullmakter är en form av ställföreträdarskap för vuxna som ger enskilda personer möjlighet att utse någon att företräda dem i personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet själva inte kan det. Framtidsfullmakterna blir ett alternativ till godmanskap och förvaltarskap och ett komplement till vanliga fullmakter. Överförmyndarnämnden ska ha tillsyn över framtidsfullmakterna om förslaget går igenom. Vi ska ha rätt att begära redovisning av uppdraget och skyldighet att agera om vi misstänker missbruk.