Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för insatser till barn, ungdomar och vuxna som behöver olika typer av socialt stöd. Det handlar bland annat om familjebehandling, missbruksvård, insatser för psykiskt funktionshindrade och stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer. I uppdraget ingår också förebyggande och uppsökande socialt arbete samt att stödja och organisera frivilliga sociala insatser.

Uppsökande boendehandläggare på uppdrag. Foto: David Lundin