Nyckeltal

 201420152016
Extern kundnöjdhet
Nöjd-kund-index. Klienternas helhetsintryck av verksamheten, index 0-100787779
Företagens bedömning av myndighetsutövning och service – serveringstillstånd, index 0-100 1)72-70
- Genomsnitt andra deltagande kommuner, index 0-10074--
Kvalitet
Andel barn i identifierade riskgrupper som får förbättrade skolresultat, procent75100100
Andel klienter som inte återkommer inom tolv månader, procent818584
Andel utredningar som avslutas inom 4 månader, procent929798
Volymer
Vårddygn i familjehem, antal49 83159 88465 209
Vårddygn på institution barn och ungdom, antal19 15623 84526 366
Vårddygn på institution vuxen missbruk, antal12 27510 7969 798
Vårddygn på institution vuxen socialpsykiatri, antal16 77414 38214 771
Ekonomi
Intäkter, mnkr69112249
Kostnader, mnkr491559697
Nettokostnader, mnkr422447449
Institution, kostnad/dygn/barn, kr3 0012 636Ingår i raden nedan
Vårddygn, snittkostnad/dygn/ungdom, kr3 2833 2012 658
Vårddygn, snittkostnad/dygn/vuxen missbruk, kr2 0421 8752 263
Vårddygn, snittkostnad/dygn/vuxen socialpsykiatri, kr1 8412 0201 930